Ρόδια Acco
Ρόδια γλυκά ακο
Ρόδια γλυκά Ακο
Καλλιέργεια ροδιάς
Καλλιέργεια Ροδιάς
Ρόδια γλυκά. Ποικιλία Acco
Acco 2018
Κτήμα Ματενλής 2018
Το κτήμα βρίσκεται στο ανατολικότερο τμήμα του Νομού Πέλλας στο χωριό Δυτικό. Περιλαμβάνει καλλιέργειες ροδιάς της γλυκιάς ποικιλίας Acco,καλλιέργεια Βερικοκιάς ποικιλίας Orange Ruby,Νόστος,Μπεμπέκου Πέλλα (επιτραπέζια έκδοση της ποικιλίας) και καλλιέργεια Λωτού της ποικιλίας Jiro.
   Ακολουθούνται φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές πρακτικές και φροντίδες. Τα προϊόντα μας είναι άριστης ποιότητας.